Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 1)

Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 1)

Phần 1 bắt đầu từ câu số 487 đến câu số 522 : Câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Lưu ý :

 • Câu hỏi bình thường sẽ có chữ in hoa : Màu đen
 • Những câu hỏi điểm liệt sẽ có ký hiệu chữ in hoa : Màu xanh
 • Đáp án đúng sẽ được : in nghiêng và có chữ màu đỏ

Click ngay: Thi thử B2 – Online

Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-487

 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
 4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

Câu 488: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-488

 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
 3. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Xe con, xe công an, xe tải, xe khách.

Câu 489: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-489

 1. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.
 2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
 3. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 4. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Câu 490: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-490

 1. Xe tải, xe con, mô tô.
 2. Xe con, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe tải.
 4. Xe con, mô tô, xe tải.

Câu 491: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-491

 1. Xe con.
 2. Xe tải.

Câu 492: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-492

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Câu 493: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-493

 1. Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B).
 2. Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A).
 3. Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương.

Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-494

 1. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.
 2. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.
 3. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-495

 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Câu 496: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-496

 1. Xe khách.
 2. Xe tải.
 3. Xe con.

Câu 497: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-497

 1. Xe con.
 2. Xe tải.

Câu 498: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-498

 1. Xe công an.
 2. Xe chữa cháy.

Câu 499: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-499

 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô.

Câu 500: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-500

 1. Xe khách, mô tô.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Xe tải, mô tô.

Câu 501: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-501

 1. Xe công an.
 2. Xe quân sự.

Câu 502: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-502

 1. Hướng 2, 3, 4.
 2. Chỉ hướng 1.
 3. Hướng 1 và 2.
 4. Hướng 3 và 4.

Câu 503: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-503

 1. Xe khách, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.

Câu 504: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-504

 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 505: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-505

 1. Xe tải.
 2. Xe con và mô tô.
 3. Cả ba xe.
 4. Xe con và xe tải.

Câu 506: Xe nào được quyền đi trước?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-506

 1. Xe tải.
 2. Xe con (B).
 3. Xe con (A).

Câu 507: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-507

 1. Cả ba hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 3.
 3. Chỉ hướng 1.

Câu 508: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-508

 1. Cả hai xe.
 2. Không xe nào vi phạm.
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
 4. Chỉ xe tải vi phạm.

Câu 509: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-509

 1. Chỉ mô tô.
 2. Chỉ xe tải.
 3. Cả ba xe.
 4. Chỉ mô tô và xe tải.

Câu 510: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-510

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Câu 511: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-511

 1. Hướng 2 và 5.
 2. Chỉ hướng 1.

Câu 512: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-512

 1. Hướng 1 và 2.
 2. Hướng 3.
 3. Hướng 1 và 4.
 4. Hướng 2 và 3.

Câu 513: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-513

 1. Cả 2 xe đều đúng.
 2. Xe con.
 3. Xe khách.

Câu 514: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-51

 1. Hướng 2 và 3.
 2. Hướng 1, 2 và 3.
 3. Hướng 1 và 3.

Câu 515: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-515

 1. Không.
 2. Vi phạm.

Câu 516: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-516

 1. Xe khách.
 2. Xe tải.

Câu 517: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-517

 1. Xe con.
 2. Xe xích lô.

Câu 518: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-518

 1. Không đúng.
 2. Đúng.

Câu 519: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-519

 

 1. Hướng 1.
 2. Hướng 1, 3 và 4.
 3. Hướng 2, 3 và 4.
 4. Cả bốn hướng.

Câu 520: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-520

 1. Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp.
 2. Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A).
 3. Xe con (A), xe con (B), mô tô + xe đạp.
 4. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

Câu 521: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-521

 1. Chỉ hướng 1.
 2. Hướng 1, 3 và 4.
 3. Hướng 1, 2 và 3.
 4. Cả bốn hướng.

Câu 522: Những hướng nào xe tải được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-522

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 2 và 3.

Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 2)

Đánh giá

ĐĂNG KÝ HỌC LÁI VÀ THAM KHẢO GIÁ HÃY GỌI NGAY:

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ: 


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *