Thi sát hạch lý thuyết bằng lái xe B2, B1, C, D, E – Thi thử trực tuyến 2021

Bộ tài liệu thi thử lý thuyết lái xe B2, B1, C, D, E,… được tổng hợp dựa trên bộ tài liệu 600 câu hỏi học & thi bằng lái xe ô tô của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Chúng tôi, daylaixehanoi.vn xin giới thiệu trang thi thử, học lý thuyết lái xe, thi bằng lái xe ô tô trực tuyến.

Trang thi lý thuyết lái xe bao gồm 60 đề tổng hợp, mỗi đề này theo quy định bao gồm: 01 câu hỏi về khái niệm, 07 câu hỏi về các quy tắc giao thông, 01 câu hỏi về nghiệp vụ vận tải, 1 câu về tốc độ khoảng cách; 1 câu hỏi về văn hóa & đạo đức người lái xe; 2 câu hỏi về kỹ thuật lái xe; 1 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa; 10 câu hỏi biển báo; 10 câu hỏi sa hình kèm theo 1 câu hỏi điểm liệt (tình huống gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng).

Những lưu ý bạn cần biết khi học lái xe ô tô:

  • Đây là những bộ đề ôn luyện tổng hợp (thi thử) không nhất thiết giống 100% với đề thi thực tế.
  • Số câu cần làm đúng: 32/35 câu
  • Thời gian làm bài: 22 phút
  • Mỗi đề có 01 câu điểm liệt: 60 câu tương ứng với 60 đề.
  • Sẽ có những đề có một số câu đã được lặp ở đề khác.

>>> Ngoài ra bạn cũng có thể : Tải phần mềm thi lý thuyết lái xe B2 600 câu

Đề 01Thi thử

Đề 02Thi thử

Đề 03Thi thử

Đề 04Thi thử

Đề 05Thi thử

Đề 06Thi thử

Đề 07Thi thử

Đề 08Thi thử

Đề 09Thi thử

Đề 10Thi thử

Đề 11Thi thử

Đề 12Thi thử

Đề 13Thi thử

Đề 14Thi thử

Đề 15Thi thử

Đề 16Thi thử

Đề 17Thi thử

Đề 18Thi thử

Đề 19Thi thử

Đề 20Thi thử

Đề 21Thi thử

Đề 23Thi thử

Đề 24Thi thử

Đề 25Thi thử

Đề 26Thi thử

Đề 27Thi thử

Đề 29Thi thử

Đề 28Thi thử

Đề 30Thi thử

Đề 31Thi thử

Đề 32Thi thử

Đề 33Thi thử

Đề 34Thi thử

Đề 35Thi thử

Đề 36Thi thử

Đề 37Thi thử

Đề 38Thi thử

Đề 39Thi thử

Đề 40Thi thử

Đề 41Thi thử

Đề 42Thi thử

Đề 43Thi thử

Đề 44Thi thử

Đề 45Thi thử

Đề 46Thi thử

Đề 47Thi thử

Đề 48Thi thử

Đề 49Thi thử

Đề 50Thi thử

Đề 51Thi thử

Đề 52Thi thử

Đề 53Thi thử

Đề 54Thi thử

Đề 55Thi thử

Đề 56Thi thử

Đề 57Thi thử

Đề 58Thi thử

Đề 59Thi thử

Đề 60Thi thử

Đề 22Thi thử