Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 2)

Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 2)

Phần 2 bắt đầu từ câu số 523 đến câu số 558 : Câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Lưu ý :

 • Câu hỏi bình thường sẽ có chữ in hoa : Màu đen
 • Những câu hỏi điểm liệt sẽ có ký hiệu chữ in hoa : Màu xanh
 • Đáp án đúng sẽ được : in nghiêng và có chữ màu đỏ

Click ngay: Thi thử B2 – Online

Câu 523: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-523

 1. Chỉ hướng 1.
 2. Hướng 1 và 4.
 3. Hướng 1 và 5.
 4. Hướng 1, 4 và 5.

Câu 524: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-524

 1. Cả bốn hướng.
 2. Trừ hướng 2.
 3. Hướng 2, 3 và 4.
 4. Trừ hướng 4.

Câu 525: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-525

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Câu 526: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-526

 1. Không vi phạm.
 2. Vi phạm.

Câu 527: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-527

 1. Xe khách.
 2. Mô tô.
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô.

Câu 528: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-528

 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-529

 1. Mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe.

Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-530

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Câu 531: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-531

 1. Xe tải.
 2. Cả hai xe.
 3. Xe con.

Câu 532: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-532

 1. Xe chữa cháy.
 2. Xe tải.
 3. Cả hai xe.

Câu 533: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-533

 1. Xe khách, xe tải, xe con.
 2. Xe con và xe tải, xe khách.
 3. Xe tải, xe khách, xe con.

Câu 534: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-534

 1. Xe khách và xe tải, xe con.
 2. Xe tải, xe khách, xe con.
 3. Xe con, xe khách, xe tải.

Câu 535: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-535

 1. Cả bốn hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 2.
 3. Trừ hướng 4.

Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-536

 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.
 3. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.
 4. Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

Câu 537: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-537

 1. Cả bốn hướng.
 2. Hướng 1, 2 và 3.
 3. Hướng 1 và 4.
 4. Hướng 1, 3 và 4.

Câu 538: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-538

 1. Chỉ xe khách, mô tô.
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Câu 539: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-539

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.

Câu 540: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-540

 1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Câu 541: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-541

 1. Xe A.
 2. Xe B.

Câu 542: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-542

 1. Không vi phạm.
 2. Vi phạm.

Câu 543: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-543

 1. Xe con (E), mô tô (C).
 2. Xe tải (A), mô tô (D).
 3. Xe khách (B), mô tô (C).
 4. Xe khách (B), mô tô (D).

Câu 544: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-544

 1. Nhường xe con rẽ trái trước.
 2. Đi thẳng không nhường.

Câu 545: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-545

 1. Chỉ hướng 2.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Tất cả các hướng trừ hướng 3.
 4. Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Câu 546: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-546

 1. Xe con (A).
 2. Xe con (B).

Câu 547: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-547

 1. Rẽ trái ngay trước xe buýt.
 2. Rẽ trái trước xe tải.
 3. Nhường đường cho xe buýt và xe tải.

Câu 548: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-548

 1. Xe con (B), mô tô (C).
 2. Xe con (A), mô tô (C).
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên.

Câu 549: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-549

 1. Xe của bạn.
 2. Xe tải.

Câu 550: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-550

 1. Quay đầu theo hướng A.
 2. Quay đầu theo hướng B.
 3. Cấm quay đầu.

Câu 551: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-551

 1. Xe con và xe tải, xe của bạn.
 2. Xe của bạn, xe tải, xe con.
 3. Xe của bạn và xe con, xe tải.
 4. Xe của bạn, xe tải + xe con.

Câu 552: Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-552

 1. Tăng tốc cho xe chạy vượt qua.
 2. Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua.
 3. Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

Câu 553: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-553

 1. Xe khách, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô.
 3. Xe con, xe tải.

Câu 554: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-554

 1. Xe tải.
 2. Xe khách.
 3. Xe con.

Câu 555: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-555

 1. Được vượt.
 2. Cấm vượt.

Câu 556: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-556

 1. Cho phép.
 2. Không được vượt.

Câu 557: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-557

 1. Vị trí A và B.
 2. Vị trí A và C.
 3. Vị trí B và C.
 4. Cả ba vị trí A, B, C.

Câu 558: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-558

 1. Được phép dừng ở vị trí A.
 2. Được phép dừng ở vị trí B.
 3. Được phép dừng ở vị trí A và B.
 4. Không được dừng.

Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 3)

5/5 - (1 bình chọn)

ĐĂNG KÝ HỌC LÁI VÀ THAM KHẢO GIÁ HÃY GỌI NGAY:

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ: 


  One thought on “Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (Phần 2)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *