Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 1

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 2

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 3

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 4

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 5

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 6

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 7

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 8

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 9

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 10

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 11

Công văn 1883TCĐBVN-QLPTNL 12 - 600 câu hỏi thi lý thuyết lái xe

Như vậy đã có công văn chính thức về việc ban hành bộ 600 câu hỏi thi lý thuyết lái xe với 8 mục chính bao gồm :

a) Chương 1: Gồm 166 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ (từ câu số 1 đến câu số 166).

b) Chương 2: Gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải (từ câu số 167 đến câu số 192).

c) Chương 3: Gồm 21 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe (từ câu 193 đến câu 213).

d) Chương 4: Gồm 56 câu về kỹ thuật lái xe (từ câu 214 đến câu 269).

đ) Chương 5: Gồm 35 câu về cấu tạo và sửa chữa (từ câu 270 đến câu 304).

e) Chương 6: Gồm 182 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ (từ số 305 đến câu số 486).

g) Chương 7: Gồm 114 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (từ số 487 đến câu số 600).

h) Chương 8: Gồm 60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, được lựa chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

 

TẢI NGAY tài liệu thi lý thuyết lái xe của daylaixehanoi.vn:   TẠI ĐÂY

CLICK để thi thử 60 câu hỏi  điểm liệt về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng dùng cho sát hạch lái xe ô tô

One thought on “Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *