Chương 6: Các câu hỏi về hệ thống biển báo đường bộ (phần 1)

Câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ (Phần 1)

Chương 6 phần 1 gồm 30 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ số 305 đến câu số 335

Lưu ý :

  • Câu hỏi bình thường sẽ có chữ in hoa : Màu đen
  • Những câu hỏi điểm liệt sẽ có ký hiệu chữ in hoa : Màu xanh
  • Đáp án đúng sẽ được : Có chữ màu đỏ

Click ngay: Thi thử B2 – Online

Câu 305: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-305

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1

Câu 306: Biển nào cấm ô tô tải?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-306

Câu trả lời : Đáp án 4 – Biển 1 và 2

Câu 307: Biển nào cấm máy kéo?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-307

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2 và 3.

Câu 308: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-308

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 309: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-309

Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển.

Câu 310: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-310

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 311: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-311

Câu trả lời : Đáp án 3 -Biển 2 và 3

Câu 312: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-312

Câu trả lời : Đáp án 3 – Biển 1 và 3.

Câu 313: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-313

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 314: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-314

Câu trả lời : Đáp án 4 – Biển 2 và 3.

Câu 315: Biển nào cấm xe tải vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-315

Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển.

Câu 316: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-316

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 317: Biển nào cấm quay đầu xe?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-317

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 318: Biển nào cấm xe rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-318

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 319: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-319

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 320: Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-320

Câu trả lời : Đáp án 3 – Cả hai biển

Câu 321: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-321

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Gợi ý: Biển 3 chỉ cấm ô tô ( ô tô chỉ là tập hợp con của nhóm phương tiện giao thông đường bộ )

Câu 322: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-322

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Gợi ý: Biển 3 chỉ cấm ô tô ( ô tô chỉ là tập hợp con của nhóm phương tiện giao thông đường bộ )

Câu 323: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-323

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 324: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-324

Câu trả lời : Đáp án 3 –  Biển 3.

Câu 325: Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-325

Câu trả lời : Đáp án 2 –  Biển 2.

Câu 326: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-326

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2

Câu 327: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-327

Câu trả lời : Đáp án 3 – Không biển nào.

Câu 328: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-328

Câu trả lời : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 329: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-329

Câu trả lời : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 330: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-330

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 1 và 2.

Câu 331: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-331

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

Câu 332: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-332

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 333: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-333

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển biển

Câu 334: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-334

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 335: Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-335

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Chương 6: Các câu hỏi về hệ thống biển báo đường bộ (phần 2)

Đánh giá

ĐĂNG KÝ HỌC LÁI VÀ THAM KHẢO GIÁ HÃY GỌI NGAY:

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ: 


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *