Đề 45

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 3:

Người có giấy phép lái xe hạng E được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Khi xe ô tô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe xử lý như thế nào?

Câu hỏi 6:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa, xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

Câu hỏi 7:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h?

Câu hỏi 9:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

Câu hỏi 10:

Khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, bạn phải xử lý theo thứ tự như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 11:

Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe ô tô không được vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 12:

Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?

Câu hỏi 13:

Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi 14:

Khi điều khiển xe ô tô rẽ phải ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 15:

Trong các nguyên nhân nêu dưới đây, nguyên nhân nào làm động cơ diesel không nổ?

Câu hỏi 16:

Biển nào cấm quay xe?

Câu hỏi 17:

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Câu hỏi 18:

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Câu hỏi 19:

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 20:

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu hỏi 21:

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Câu hỏi 22:

Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Câu hỏi 23:

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Câu hỏi 24:

Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

Câu hỏi 25:

Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

Câu hỏi 26:

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu hỏi 27:

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 29:

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 30:

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu hỏi 31:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 32:

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 33:

Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu hỏi 34:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 35:

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?