Đề 08

Câu hỏi
Thời gian còn lại: 00:00
Câu hỏi 1:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

Câu hỏi 3:

Biển báo hiệu hình tròn có nền xanh lam có hình vẽ màu trắng là loại biển gì dưới đây?

Câu hỏi 4:

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 5:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h?

Câu hỏi 9:

Người lái xe phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 10:

Theo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, đối tượng nào dưới đây bị cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông?

Câu hỏi 11:

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 12:

Người nhận hàng có các quyền gì dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 14:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, muốn điều chỉnh ghế của người lái, người lái xe phải điều chỉnh cần số ở vị trí nào?

Câu hỏi 15:

Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

Câu hỏi 16:

Biển nào cấm xe rẽ trái?

Câu hỏi 17:

Biển nào cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe?

Câu hỏi 18:

Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?

Câu hỏi 19:

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu hỏi 20:

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Câu hỏi 22:

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

Câu hỏi 23:

Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

Câu hỏi 24:

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi 25:

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 26:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 27:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 28:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 29:

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 30:

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 31:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 32:

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 33:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 34:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 35:

Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?