Chương 6: Các câu hỏi về hệ thống biển báo đường bộ (phần 3)

 

Câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ (Phần 3)

Chương 6 phần 3 gồm 30 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ số 367 đến câu số 397

Lưu ý :

  • Câu hỏi bình thường sẽ có chữ in hoa : Màu đen
  • Những câu hỏi điểm liệt sẽ có ký hiệu chữ in hoa : Màu xanh
  • Đáp án đúng sẽ được : Có chữ màu đỏ

Click ngay: Thi thử B2 – Online

Câu 367: Biển nào báo hiệu “Hết hạn chế tốc độ tối đa”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-367

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Câu 368: Số 50 ghi trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-368

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy.

Câu 369: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-369

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Hết hạn chế tốc độ tối đa.

Câu 370: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-370

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Báo hiệu tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy.

Câu 371: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-371

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 372: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-372

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Câu 373: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-373

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 374: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-374

Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Cả ba biển.

Câu 375: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-375

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 376: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-376

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Câu 377: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-377

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

Câu 378: Biển nào báo hiệu Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-378

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 2 và 3.

Câu 379: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-379

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 380: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-380

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 381: Hai biển này có ý nghĩa gì?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-381

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có rào chắn.

Câu 382: Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-382

Câu trả lời đúng : Đáp án 4 – Biển 1 và 2.

Câu 383: Các biển này có ý nghĩa gì?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-383

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có rào chắn.

Câu 384: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-384

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Câu 385: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-385

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

Câu 386: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-386

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 387: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-387

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 388: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-388

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 389: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-389

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 2 và 3.

Câu 390: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-390

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Câu 391: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-391

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 392: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-392

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 393: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-393

Câu trả lời đúng : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 394: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-394

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 395: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-395

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Câu 396: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-396

Câu trả lời đúng : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 397: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-397

Câu trả lời đúng : Đáp án 3 – Biển 3.

Chương 6: Các câu hỏi về hệ thống biển báo đường bộ (phần 4)

Đánh giá

ĐĂNG KÝ HỌC LÁI VÀ THAM KHẢO GIÁ HÃY GỌI NGAY:

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ: 


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *